طرح ساماندهی اتباع خارجی غیرمجاز

طرح ساماندهی اتباع خارجی غیرمجاز

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1399/06/22 دوره : یازدهم شماره ثبت : 268 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر
مشاهده خبر در سایت اصلی

دسته بندی ها