نظر رییس مجلس شورای اسلامی درخصوص تصویبنامه هیات وزیران موضوع واگذاری حق استفاده از طبقات اول و دوم یک ملک واقع در بخش ثبتی سه تهران به کانون بازنشستگان جهاد سازندگی

نظر رییس مجلس شورای اسلامی درخصوص تصویبنامه هیات وزیران موضوع واگذاری حق استفاده از طبقات اول و دوم یک ملک واقع در بخش ثبتی سه تهران به کانون بازنشستگان جهاد سازندگی اعلام شد.

نظر رییس مجلس شورای اسلامی درخصوص تصویبنامه هیات وزیران موضوع واگذاری حق استفاده از طبقات اول و دوم یک ملک واقع در بخش ثبتی سه تهران به کانون بازنشستگان جهاد سازندگی طی نامه شماره 79757/ ه ب مورخ 99/10/15 اعلام شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط