دستورالعمل اجرایی ماده 6 اصلاحی قانون صدور چک مصوب سال 1397

بخشنامه بانک مرکزی درخصوص دستورالعمل اجرایی ماده 6 اصلاحی قانون صدور چک مصوب سال 1397 ابلاغ شد.

بخشنامه بانک مرکزی درخصوص دستورالعمل اجرایی ماده 6 اصلاحی قانون صدور چک مصوب سال 1397 طی نامه شماره 99/331429 مورخ 99/10/16 توسط مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف