تصویبنامه درخصوص برخی تقسیمات کشوری در شهرستان مرند استان آذربایجان شرقی

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص برخی تقسیمات کشوری در شهرستان مرند استان آذربایجان شرقی ابلاغ شد.

تصويبنامه مصوب جلسه مورخ 99/10/10 هیات وزیران درخصوص "برخی تقسیمات کشوری در شهرستان مرند استان آذربایجان شرقی"، طی نامه شماره 115982 در تاریخ 99/10/13 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید.

 

وزارت كشور

هیئت وزیران در جلسه 10/10/1399 به پیشنهاد 162260 مورخ 18/8/1398 وزارت کشور و به استناد ماده (13) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری - مصوب 1362- تصویب کرد:

الف - در بخش مرکزی شهرستان مرند استان آذربایجان شرقی، دهستان یالقوز آغاج از ترکیب روستاها، مزرعه‏ها و مکان‌های واقع در محدوده جغرافیایی موضوع نقشه پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، ازجمله یالقوز آغاج، ایلات یالقوز آغاج، دیزج حسین‏بیک و درویش محمد ایجاد می‌شود.

ب - روستای یالقوز آغاج به عنوان مرکز دهستان یالقوز آغاج تعیین می‏شود.

پ - مرکز دهستان کشکسرای بخش مرکزی شهرستان مرند به روستای زنجیره تغییر می‌یابد.

ت - در شهرستان مرند، بخش کشکسرای از ترکیب دهستان‌های یالقوز آغاج و کشکسرای و شهر کشکسرای ایجاد می‌شود.

ث - شهر کشکسرای به عنوان مرکز بخش کشکسرای تعیین می‏شود.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رييس ­جمهور

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف