رای شماره 1028 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 3 تصویبنامه شماره 1038/ت 28393هـ - 1382/1/16 هیات وزیران

رای شماره 1028 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 3 تصویبنامه شماره 1038/ت 28393هـ - 1382/1/16 هیات وزیران در تاریخ 99/09/12 توسط رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط