اعلام نظر درباره مبنای محاسبه کارمزد موضوع بند 1 قسمت د ماده 1 و ماده 2 آیین نامه کارمزد نمایندگی و دلالی رسمی بیمه

نظر شورای عالی بیمه درباره مبنای محاسبه کارمزد موضوع بند 1 قسمت د ماده 1 و ماده 2 آیین نامه کارمزد نمایندگی و دلالی رسمی بیمه ابلاغ شد.

نظر شورای عالی بیمه درباره مبنای محاسبه کارمزد موضوع بند 1 قسمت د ماده 1 و ماده 2 آیین نامه کارمزد نمایندگی و دلالی رسمی بیمه طی نامه شماره 99/100/143062 مورخ 99/10/22 توسط رییس شورای عالی بیمه ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف