پیش نویس آیین نامه اجرایی قانون حفاظت از خاک

وزارت جهاد کشاورزی به استناد مواد (26) و (2) قانون حفاظت از خاک، به ترتیب پیش نویس «آیین نامه اجرایی قانون حفاظت از خاک» و پیش نویس «خط مشی های مدیریت، حفاظت و بهره برداری پایدار از خاک کشور» را جهت بررسی و تصویب، به هیئت دولت ارایه نموده است.

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» وزارت جهاد کشاورزی به استناد ماده (26) قانون حفاظت از خاک، پیش نویس «آیین نامه اجرایی قانون حفاظت از خاک» که با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه شده است و همچنین متن پیش نویس «خط مشی های مدیریت، حفاظت و بهره برداری پایدار از خاک کشور» که به استناد ماده (2) قانون فوق الذکر و با هدف حفظ و ارتقای کیفی خاک و با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و تدوین شده است را جهت بررسی و تصمیم گیری در هیئت دولت، ارایه کرده است.

پیشنهاد فوق درحال حاضر مراحل بررسی و تصمیم گیری را در کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست دولت طی می کند.

دریافت متن کاملdownlod

برچسب ها