تصویبنامه درخصوص لغو شرط دارا بودن گواهینامه شایستگی مدیران در سطوح پایه و عملیاتی

تصویبنامه شورای عالی اداری درخصوص لغو شرط دارا بودن گواهینامه شایستگی مدیران در سطوح پایه و عملیاتی ابلاغ شد.

تصویبنامه شورای عالی اداری درخصوص لغو شرط دارا بودن گواهینامه شایستگی مدیران در سطوح پایه و عملیاتی طی نامه شماره 386060 مورخ 99/10/27 توسط رییس چمهور و رییس شورای عالی اداری ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف