بخشنامه موضوع فهرست مناطق کمتر توسعه یافته موضوع مواد 92 و 132 قانون مالیاتهای مستقیم

بخشنامه سازمان امور مالیاتی موضوع فهرست مناطق کمتر توسعه یافته موضوع مواد 92 و 132 قانون مالیاتهای مستقیم ابلاغ شد.

بخشنامه سازمان امور مالیاتی موضوع فهرست مناطق کمتر توسعه یافته موضوع مواد 92 و 132 قانون مالیاتهای مستقیم طی نامه شماره 200/99/80 مورخ 99/10/30 توسط رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف