رای شماره 1145 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 21 هزینه آماده‌سازی عوارض محلی سال 1397 شورای اسلامی شهر دیباج از تاریخ تصویب

تاریخ دادنامه : 1399/9/25     شماره دادنامه: 1145     شماره پرونده : 9703581

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای قربانعلی قریب بلوک

موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده 21 هزینه آماده‌سازی عوارض محلی سال 1397 شورای اسلامی شهر دیباج

گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده 21 هزینه آماده‌سازی عوارض محلی سال 1397 شورای اسلامی شهر دیباج را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

  " احتراماً نظر به اینکه ماده 21 تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1397 شهرداری دیباج با موضوع هزینه آماده‌سازی اشعار می‌دارد که: ماده 21ـ هزینه آماده‌سازی به‌هنگام تقاضای صدور پروانه ساخت یا عدم خلاف یا پایان کار و غیره بر اساس قیمت تمام شده یک مترمربع آسفالت و یک متر طول جدول که در اول هر سال توسط حوزه معاونت فنی و عمران شهرداری تعیین می‌شود به شرح ذیل محاسبه و وصول گردد. لذا با عنایت به ماده فوق‌الذکر (ماده 20 تعرفه) و بند 1 ماده 55 قانون شهرداری‌ها «بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و همچنین رأی 1151 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخواست ابطال ماده 21 و ضمناً صدور دستور توقف عملیات اجرایی آن را از آن مقام خواستارم. "

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره 9000/131595/202 ـ 1397/12/22 ثبت دفتر هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که:

  " با احترام در خصوص رفع نقص پرونده کلاسه 9703581 با شماره پرونده 9709980905801828 مربوط به اینجانب قربانعلی قریب بلوک موارد زیر جهت استحضار به حضورتان اعلام می‌گردد: طبق بند 1 ماده 55 قانون شهرداری‌ها ایجاد خیابان‌ها، کوچه‌ها، میدان‌ها، باغ‌های عمومی ومجاری آب و توسعه معابر در حدود مقررات موضوع از وظایف شهرداری‌ها بوده و در قوانین موضوعه فقط در تبصره 3 ماده واحده قانون تعیین وضعیت اراضی و املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها تنها در هنگام تقاضای ورود به محدوده و استفاده از امکانات شهری هزینه آماده‌سازی بر عهده مالکین بوده (هزینه آماده‌سازی زمین در زمان تفکیک و در قبال دریافت خدمات) معنا و مفهوم داشته و این ملک نیز در داخل محدوده شهری واقع و قبلاً نیز صورتجلسه تفکیک برای این ملک تنظیم شده است. اخذ عوارض تحت عنوان آماده‌سازی برای این قبیل اراضی سنخیت نداشته و از این رو درخواست ابطال ماده 21 عوارض محلی و خدمات سال 1397 شهرداری دیباج را درخواست نمودم. لازم به ذکر است این شهرداری در ماده 21 عوارض محلی و خدمات سال 1398 عنوان هزینه آماده‌سازی را حذف و عنوان بهای خدمات تأمین هزینه‌های خدمات عمومی شهری را جایگزین آن نموده است. (تنها با تغییر عنوان این ماده همان عوارض برای سال آینده در نظر گرفته شده است). ضمناً یک برگ لیست مبلغ درخواستی شهرداری جهت هزینه آماده‌سازی در زمان درخواست صدور پروانه ساخت متعلق به اینجانب به پیوست جهت استحضار ارسال می‌گردد. "

  متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

  " بخش چهارم: بهاء خدمات

  ماده 21) هزینه آماده سازی

هزینه آماده‌سازی به هنگام تقاضای صدور پروانه ساخت یا عدم خلاف با پایان کار و غیره بر اساس قیمت تمام شده یک مترمربع آسفالت و یک متر طول جدول که در اول هر سال توسط حوزه معاونت فنی و عمران شهرداری تعیین می‌شود به شرح ذیل محاسبه وصول گردد S × P1

S = در فرمول فوق متراژ بر ملک منتهی به معابر می‌باشد.

P1 = در فرمول فوق عدد ثابت 320/000 می‌باشد.

تبصره1ـ برای املاک تعاونی‌های مسکن که متقاضی تفکیک و آماده‌سازی زمین می‌باشد در خصوص تعیین بر و کف ـ تسطیح (زیر‌سازی و جدول‌گذاری) آسفالت معابر با شهرداری به توافق برسند برابر فرمول فوق عمل خواهد شد.

تبصره2ـ از هر ملک فقط یک بار هزینه آماده‌سازی دریافت می‌گردد. "

  علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.

  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1399/9/25 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت عمومی

طبق بند 1 مـاده 55 قانون شهرداری ، ایجـاد خیابان‌ها، کوچـه‌ها، میدان‌ها، باغ‌های عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود مقررات موضوع از وظایف شهرداری‌ها است و در قوانین موضوعه فقط در تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت اراضی و املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب سال 1367، در هنگام تقاضای ورود به محدوده و استفاده از امکانات شهری، هزینه آماده‌سازی به عهده مالکین گذاشته شده است، بنابراین ماده 21 تحت عنوان هزینه آماده‌سازی مصوب شورای اسلامی شهر دیباج در تعرفه سال 1397 شهرداری دیباج، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط