تصویبنامه درخصوص کاهش مبلغ تسهیم درآمد مندرج در پروانه ارائه دهندگان خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات تا سقف چهاردرصد مبلغ درآمد سالیانه

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص کاهش مبلغ تسهیم درآمد مندرج در پروانه ارائه دهندگان خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات تا سقف چهاردرصد مبلغ درآمد سالیانه ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 99/11/05 هیات وزیران درخصوص "کاهش مبلغ تسهیم درآمد مندرج در پروانه ارائه دهندگان خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات تا سقف چهاردرصد مبلغ درآمد سالیانه" طی نامه شماره 128016 مورخ 99/11/07 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف