مصوبات جلسه 372 هیات واگذاری مورخ 1399/10/01

مصوبات جلسه 372 هیات واگذاری مورخ 1399/10/01 ابلاغ شد.

مصوبات جلسه 372 هیات واگذاری مورخ 1399/10/01، طی نامه شماره 172505 مورخ 99/11/06 توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ گردید. متن این مصوبات (نسخه ابلاغی) را از طریق لینک زیر مشاهده نمایید.

دریافت متن کاملdownlod