اصلاح ماده 1 آیین نامه نحوه پرداخت حق الزحمه مجریان و ناظران انتخابات

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص اصلاح ماده 1 آیین نامه نحوه پرداخت حق الزحمه مجریان و ناظران انتخابات ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 99/11/12 هیات وزیران درخصوص "اصلاح ماده 1 آیین نامه نحوه پرداخت حق الزحمه مجریان و ناظران انتخابات" طی نامه شماره 131837 مورخ 99/11/15 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

وزارت كشور- سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان امور اداری و استخدامی کشور شورای نگهبان

هيئت وزيران در جلسه 12/11/1399 به پیشنهاد مشترک وزارت کشور و شورای نگهبان و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصويب کرد:

ماده (1) آیین­نامه نحوه پرداخت حق­الزحمه مجریان و ناظران انتخابات موضوع تصویب­نامه شماره 137196/ت40013هـ مورخ 8/8/1387 به شرح زیر اصلاح می­شود:

1- عبارت­های "در سال 1386" و "در سال 1387" به ترتیب به عبارت­های "در سال 1398" و "در سال 1399" اصلاح می­شود.

2- در بندهای (الف)، (ب) و (ج)، عبارت­های "سیصد هزار (000ر300) ریال"، "شش میلیون (000ر000ر6) ریال" و "چهار میلیون (000ر000ر4) ریال" به ترتیب به عبارت­های "یک میلیون و پانصد هزار (000ر500ر1) ریال"، "تا ده میلیون (000ر000ر10) ریال" و "تا هشت میلیون (000ر000ر8) ریال" اصلاح می­شود.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رييس ­جمهور

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف