تصویبنامه درخصوص مجاز بودن سازمان امور مالیاتی نسبت به ارائه اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم به معاونت علمی و فناوری رییس جمهور

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص مجاز بودن سازمان امور مالیاتی نسبت به ارائه اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم به معاونت علمی و فناوری رییس جمهور ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 99/11/12 هیات وزیران درخصوص "مجاز بودن سازمان امور مالیاتی نسبت به ارائه اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم به معاونت علمی و فناوری رییس جمهور" طی نامه شماره 131842 مورخ 99/11/15 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

وزارت امور اقتصادی و دارایی - معاونت علمی و فناوری رییس­جمهور

هيئت وزيران در جلسه 12/11/1399 به پیشنهاد شماره 42196/11 مورخ 2/4/1399 معاونت علمی و فناوری رییس­جمهور و به استناد تبصره (4) ماده (169) مکرر قانون مالیات­های مستقیم - مصوب 1394- تصویب کرد:

سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است از اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات موضوع ماده (169) مکرر قانون مالیات­های مستقیم، اطلاعات مورد نیاز جهت بررسی شرکت­های متقاضی استفاده از مزایای قانون حمایت از شرکت­ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات - مصوب 1389- و اصلاحات بعدی آن را با رعایت طبقه‌بندی مربوط و در حد نیاز در اختیار معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهور قرار دهد.  

اسحاق جهانگیری

معاون اول رييس ­جمهور

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف