تصویبنامه درخصوص مجاز بودن سازمان امور مالیاتی نسبت به ارائه اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم به گمرک جمهوری اسلامی ایران

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص مجاز بودن سازمان امور مالیاتی نسبت به ارائه اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم به گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 99/11/12 هیات وزیران درخصوص "مجاز بودن سازمان امور مالیاتی نسبت به ارائه اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم به گمرک جمهوری اسلامی ایران" طی نامه شماره 131849 مورخ 99/11/15 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

وزارت امور اقتصادی و دارایی – گمرک جمهوری اسلامی ایران

هيئت وزيران در جلسه 12/11/1399 به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (4) ماده (169) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم - مصوب 1394- تصويب کرد:

سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است از اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات موضوع ماده (169) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، اطلاعات مورد نیاز جهت بررسی پرونده‌های مربوط به حسابرسی پس از ترخیص را با رعایت طبقه‌بندی مربوط و در حد نیاز در اختیار گمرک جمهوری اسلامی ایران قرار دهد.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رييس ­جمهور

 

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف