دستور اداری با موضوع صدور پیش نویس احکام برقراری مستمری (فاز نخست: احکام بازنشستگی و نحوه تهیه لیست اولیه مستمری)

دستور اداری سازمان تامین اجتماعی با موضوع صدور پیش نویس احکام برقراری مستمری (فاز نخست: احکام بازنشستگی و نحوه تهیه لیست اولیه مستمری) ابلاغ شد.

دستور اداری سازمان تامین اجتماعی با موضوع صدور پیش نویس احکام برقراری مستمری (فاز نخست: احکام بازنشستگی و نحوه تهیه لیست اولیه مستمری) طی نامه شماره 1000/99/6492 مورخ 99/07/16 توسط مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف