خارج نمودن تصویبنامه شماره 9082/ 99/ م/ ت57628هـ مورخ 99/3/27 از طبقه بندی خیلی محرمانه

خارج نمودن تصویبنامه شماره 9082/ 99/ م/ ت57628هـ مورخ 99/3/27 از طبقه بندی خیلی محرمانه ابلاغ شد.

خارج نمودن تصویبنامه شماره 9082/ 99/ م/ ت57628هـ مورخ 99/3/27 از طبقه بندی خیلی محرمانه طی نامه شماره 132525 مورخ 99/11/15 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف