بررسی آیین نامه اجرایی موادی از فصل ششم قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران

بنیاد شهید و امور ایثارگران پیشنهاد آیین نامه اجرایی مواد (38)، (39)، (40)، (53) و (55) از فصل ششم قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران شامل خدمات و مزایای مربوط به ایثارگران را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب، به هیئت دولت ارایه نموده است.

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» به موجب ماده (61) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، مقرر شده آیین نامه اجرایی فصل ششم قانون از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ستاد کل نیروهای مسلح و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تهیه و به تصویب هیئت وزیران برسد.

در این راستا، برخی از مفاد فصل ششم قانون مذکور که بخش عمده خدمات و مزایای مربوط به ایثارگران (از ماده 37 تا 60 قانون) را شامل می گردد، مستند به ماده (61)، موکول به تصویب آیین نامه اجرایی شده، درحالی که تصویب آیین نامه برای فصل ششم به لحاظ متفاوت بودن مواد این فصل از لحاظ موضوعی و نیز عدم پیش بینی و تأمین بار مالی آن در قانون بودجه سنواتی، عملی نشده است.

لذا با توجه به اینکه عمده مواد فصل ششم قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران براساس صراحت ماده و سوابق اجرایی گذشته و توافقات به عمل آمده با دستگاه های ذیربط و تعیین ضوابط ا جرایی آن در حال اجرا بوده و نیازی به تصویب آیین نامه اجرایی از سوی دولت ندارد، بنیاد شهید و امور ایثارگران با همکاری دستگاه های ذیربط به ویژه ستاد کل نیروهای مسلح، پیش نویس «آیین نامه اجرایی مواد (38)، (39)، (40)، (53) و (55) فصل ششم قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران» را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب، به هیئت دولت ارایه کرده است.

گفتنی است، پیشنهاد یاد شده هم اکنون در کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در دست بررسی است.

دریافت متن کاملdownlod