مصوبه شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی در خصوص نحوه نقل و انتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی از صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر به سایر سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی و یا بالعکس

شماره202087                                                                            1399/11/4

در اجرای قسمت اخیر تبصره (2) بند (الف) ماده (57) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور (مصوب1395)، به پیوست مصوبه مورخ 1399/6/24 شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی در خصوص «نحوه نقل و انتقال سوابق بیمه و بازنشستگی بین صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر و سایر صندوق‌های بیمه و بازنشستگی و یا بالعکس» که به تصویب وزرای عضو شورا و تأیید و توشیح مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است، جهت اجرا ابلاغ می‌شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دبیر شورا ـ محمد شریعتمداری

 

مصوبه شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی در خصوص نحوه نقل و انتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی از صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر  به سایر سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی و یا بالعکس

شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی در جلسه مورخ 1399/6/24 بنا به پیشنهاد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به منظور هماهنگی در نقل و انتقال کسور حق بیمه و بازنشستگی بین صندوق‌های بازنشستگی و به استناد تبصره (2) بند «الف» ماده (57) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور ـ مصوب 1395ـ تصویب نمود:

نقل و انتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی از صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر به سایر سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی و یا بالعکس. در صورت اشتراک و بیمه‌پردازی نزد صندوق بیمه مقصد در زمان ارائه درخواست بیمه‌شده و در چارچوب ضوابط قانونی حاکم بر صندوق بیمه مقصد، با لحاظ تأثیر سوابق منتقله در میزان مستمری و شرایط احراز و جهت بهره‌مندی از مزایا و تعهدات بلندمدت و همچنین رعایت نحوه محاسبه و پرداخت مابه‌التفاوت و سایر موارد مربوطه براساس قانون نقل و انتقال حق بیمه یار بازنشستگی ـ مصوب1365ـ و آیین‌نامه اجرایی مربوطه انجام می‌شود.

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف