مصوبات بیست و ششمین جلسه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری

شماره3/12/1017                                                                        1399/11/8

جناب آقای دکتر اکبرپور

رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

موضوع: ابلاغ مصوبات بیست و ششمین جلسه شورای عالی عتف

مصوبات بیست و ششمین جلسه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) که به تأیید رئیس‌جمهور محترم رسیده، جهت استحضار و صدور دستور اقدام مقتضی جهت درج در روزنامه رسمی کشور ارسال می‌گردد.

شایان ذکر است طبق تبصره ماده3 قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (مصوب 1383/5/18)، مصوبات شورای عالی عتف، پس از تأیید رئیس جمهور برای کلیه مؤسسات آموزشی، تحقیقاتی و دستگاه‌های اجرایی لازم‌الاجراست.

دبیر کل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ـ غلامحسین رحیمی

 

مصوبات بیست و ششمین جلسه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف)

بیست و ششمین جلسه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) روز دو‌شنبه مورخ 1399/04/16 با حضور اعضاء در نهاد ریاست جمهوری ـ ساختمان کوثر ـ تشکیل و موارد زیر به تصویب رسید، که جهت اجرا ابلاغ می‌شود.

1 ـ در راستای اجرایی‌سازی بخشنامه 131252 مورخ 1398/10/14 ریاست جمهوری و با توجه به نتایج برگزاری دو دوره نمایشگاه تقاضای ساخت و تولید ایرانی (تستا) و در راستای رفع چالش‌های شناسایی شده در زمینه برقراری ارتباط بین عرضه و تقاضای پژوهش و فناوری مقرر شد:

1 ـ 1ـ به منظور نظارت و راهبری فرایند برقراری پیوند بین عرضه و تقاضا، «دبیرخانه ساماندهی پیوند تقاضا و عرضه پژوهش و فناوری» با حضور نمایندگان وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری؛ بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ صنعت، معدن و تجارت؛ نفت؛ نیرو؛ جهاد کشاورزی؛ دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح؛ معاونت علمی و فناوری؛ صندوق نوآوری و شکوفایی و مرکز همکاری­های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری در دبیرخانه شورای عالی عتف با استفاده از ظرفیت‌های موجود تشکیل ‌شود.

1ـ 2ـ در راستای ترغیب دستگاه‌های اجرایی به اعلام نیازمندی‌های پژوهشی و فناورانه و واگذاری آنها به دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی، شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای فناور، نشان ملی "تستا" سالانه به دستگاه‌هایی که تأمین نیازهای فناورانه خود را به دانشگاه‌ها و مراکز پژوهش و فناوری و شرکت‌های دانش‌بنیان واگذار می‌کنند، توسط دبیرخانه ساماندهی پیوند تقاضا و عرضه پژوهش و فناوری اعطاء شود.

تبصره: شیوه نامه نشان ملی تستا شامل شاخص‌های ارزیابی و نحوه انتخاب دستگاه اجرایی و فرایندهای مربوطه به تصویب دبیرخانه ساماندهی پیوند تقاضا و عرضه پژوهش و فناوری می‌رسد.

1ـ 3ـ صندوق نوآوری و شکوفایی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مشوق­ها و بسته­های تأمین مالی و تضامنی از قراردادهای ارجاع کارهای مطالعات، طراحی و تولید آزمایشی مواد، قطعات، ماشین‌آلات، تجهیزات و سیستم‌های نرم‌افزاری وارداتی دستگاه‌های اجرایی به شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای فناور مستقر در پارک‌های علم و فناوری را تدوین و ارائه نمایند.

1ـ 4ـ دبیرخانه شورای عالی عتف موظف است با همکاری دستگاه‌های اجرایی و با بهره‌گیری از ظرفیت فناوری اطلاعات، نسبت به ایجاد سازوکاری جامع، مناسب، پویا، هوشمند و یکپارچه برای اطلاع از نیازمندی‌های پژوهشی و فناورانه دستگاه‌های اجرایی و جهت دادن فعالیت‌های تحقیقاتی و فناورانه کشور به سمت نیازمندی‌های احصاء شده، اقدام نماید و این ظرفیت را در قالب نمایشگاه دائمی و مقطعی تستا در اختیار ذینفعان قرار دهد.

1ـ 5 ـ دبیرخانه شورای عالی با همکاری دستگاه‌های اجرایی نسبت به تهیه و تدوین اطلس توانمندی‌های فناورانه کشور اقدام نماید.

2ـ الگو و برنامه‌های عملیاتی علم، فناوری و نوآوری 10 استان ارائه و مقرر شد:

2ـ 1ـ برنامه‌های عملیاتی علم، فناوری و نوآوری ده استان‌ منتخب ابتدا به تأیید شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان برسد و سپس به منظور بررسی و تطبیق با قوانین مربوطه و استقرار نظام راهبری توسعه سرزمین از جمله سند آمایش ملی و اسناد آمایش استانی، توسط دبیرخانه شورای عالی به امور برنامه‌ریزی، نظارت و آمایش سرزمین سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال شود.

 2ـ 2ـ برنامه‌های عملیاتی علم، فناوری و نوآوری ده استان منتخب، پس از تأیید امور یادشده، در کمیسیون ‌ های تخصصی شورای عالی عتف از نظر هم‌پوشانی برنامه‌ها، میزان اولویت و تطبیق با برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی بررسی، تلفیق و تأیید گردد.

2ـ 3ـ برنامه‌های عملیاتی علم، فناوری و نوآوری ده استان منتخب تأیید شده در کمیسیون ‌ های تخصصی، به عنوان سند بالادستی استان‌ها در هزینه‌کرد اعتبارات پژوهشی مورد استفاده قرار ‌گیرد.

2ـ 4ـ برنامه‌های عملیاتی علم، فناوری و نوآوری ده استان منتخب تأیید شده در کمیسیون ‌ های تخصصی، به عنوان یکی از ورودی‌ها در تدوین برنامه پنج‌ساله هفتم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩی، ﺍﺟﺘﻤﺎﻋی ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕی در حوزه علم و فناوری مورد بهره‌برداری قرار ‌گیرند.

2ـ 5 ـ در صورت تأیید برنامه‌های عملیاتی ده استان منتخب توسط امور برنامه‌ریزی، نظارت و آمایش سرزمین، سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری دبیرخانه شورای عالی عتف پشتیبانی و تمهیدات لازم برای تهیه و تدوین برنامه عملیاتی علم، فناوری و نوآوری برای سایر استان‌ها را فراهم سازد.

3ـ با توجه به ظرفیت، دانش و تجربه موجود در دبیرخانه شورای عالی عتف و کمیسیون ‌ های تخصصی آن، پیش‌نویس برش علم و فناوری برنامه هفتم توسعه کشور در قالب ساختار مصوب تدوین برنامه هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذیربط در حوزه‌های مختلف در دبیرخانه شورای عالی عتف تهیه و تدوین شود.

4ـ گزارش مربوط به عملکرد بند ح تبصره 9 قانون بودجه سال 1398 ارائه گردید. با توجه به حذف امکان انتقال مانده اعتبارات هر سال به سال مالی بعد از متن قانون بودجه 1399و با عنایت به تجربه موضوع در سال 1397 و مشکلات ایجاد شده برای شرکت‌ها در تأمین اعتبارات تعهد شده و همچنین با در نظر گرفتن میزان پرداختی‌های انجام گرفته طی سال‌های 1397 و 1398 مقرر شد:

4ـ 1ـ با توجه به عدم امکان اصلاح بند ح تبصره 9 قانون بودجه سال 1399 کل کشور، دبیرخانه شورای عالی با همکاری سازمان برنامه و بودجه و شرکت‌های مشمول، راهکارهای مناسب جهت تسهیل ایجاد تعامل بین دانشگا‌ه‌ها، مراکز پژوهشی و فناوری و شرکت‌ها به منظور جذب کامل اعتبارات مندرج در این بند قانونی را فراهم سازند.

4ـ 2ـ در متن لایحه پیشنهادی برای بند ح تبصره 9 بودجه سال 1400 کل کشور عبارت زیر به انتهای بند مذکور اضافه شود:

" مانده اعتبار این حساب جهت استمرار اقدامات مذکور به سال مالی بعد منتقل می­شود".

5 ـ باتوجه به کاهش صورت گرفته در هزینه امور پژوهشی شرکت‌ها و مؤسسات دولتی در سال 1399 و با عنایت به ضرورت سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه، مقرر شد سازمان برنامه و بودجه کشور تمهیدات لازم برای افزایش هزینه امور پژوهشی شرکت‌ها در لایحه بودجه سال 1400 را فراهم سازد. همچنین به منظور جلوگیری از تغییرات هزینه پژوهشی در طول سال، مقرر شد سازوکار مناسب برای محدود کردن امکان کاهش هزینه امور پژوهشی مصوب، پیش‌بینی و در لایحه سال 1400 درج شود.

6 ـ گزارش پایش و ارزیابی علم، فناوری و نوآوری در سال 1397 ارائه و مورد تأیید قرار گرفت. با توجه به گزارش ارائه شده مقرر شد:

6 ـ 1ـ شاخص‌های پایش و ارزیابی علم و فناوری توسط دبیرخانه مورد بازبینی قرار گرفته و پس از تأیید در کارگروه مربوطه در تهیه گزارش سال 1399 مورد استفاده قرار گیرد.

6 ـ 2ـ شاخص‌های تعیین شده با توجه به اسناد بالادستی برای افق 5 سال آتی (تا 1404) به‌صورت یکپارچه و منسجم هدف‌گذاری شود و به تأیید کارگروه مربوطه برسد.

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف