مصوبات جلسه مورخ 1399/7/2 هیأت امنای صندوق توسعه ملی

شماره602470                                                                          1399/11/12

جناب آقای دکتر اکبرپور

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

پیرو نامه شماره 403062 مورخ 1399/7/28 موضوع درج ابلاغیه 398941 مورخ 1399/7/27 مصوبات جلسه مورخ 1399/7/2 هیأت امنای صندوق توسعه ملی، به پیوست ابلاغیه‌های شماره 422652 مورخ 1399/8/10 و شماره 599811 مورخ 1399/11/11 موضوع دو مصوبه دیگر از مصوبات جلسه مورخ 1399/7/2 هیأت امناء صندوق توسعه ملی ایفاد می‌شود. خواهشمند است در اجرای تبصره (4) بند «پ» ماده (16) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، دو ابلاغیه اخیرالذکر در آن روزنامه درج گردد.

رئیس امور اقتصاد مقاومتی و شورای اقتصاد ـ افشین برمکی

 

شماره422652                                                                            1399/8/10

جناب آقای دکتر شهیدزاده

رئیس محترم هیأت عامل صندوق توسعه ملی

پیرو ابلاغ مصوبات جلسه مورخ 1399/7/2 هیأت امنای صندوق توسعه ملی طی نامه شماره 398941 مورخ 1399/7/27، بدینوسیله مصوبه دیگر جلسه مزبور موضوع «درخواست بانک کشاورزی مبنی بر بخشودگی وجه التزام عدم پرداخت اصل و سود سپرده‌های ریالی نزد بانک کشاورزی» به شرح زیر برای اجرا ابلاغ می‌گردد:

«در صورتی که وجه التزام دریافت‌کنندگان تسهیلات در بخش کشاورزی و صنعت از بانک‌های عامل از محل سپرده‌گذاری صندوق توسعه ملی براساس مصوبه مراجع قانونی ذی‌ربط بخشیده شده باشد، هیأت عامل با دریافت مستندات لازم از بانک‌های عامل، مجاز است نسبت به بخشودگی وجه التزام برای بانک‌های عامل مربوطه اقدام نماید.»

معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور ـ محمدباقر نوبخت

 

شماره599811                                                                          1399/11/11

جناب آقای دکتر شهیدزاده

رئیس محترم هیأت عامل صندوق توسعه ملی

پیرو ابلاغ مصوبات جلسه مورخ 1399/7/2 هیأت امنای صندوق توسعه ملی طی نامه شماره 398941 مورخ 1399/7/27، بدینوسیله مصوبه دیگر جلسه مزبور موضوع «نحوه تسویه مطالبات ارزی صندوق توسعه ملی به صورت ریالی» به شرح زیر برای اجرا ابلاغ می‌گردد:

«به صندوق توسعه ملی اجازه داده می‌شود، اقساط سررسید شده تسهیلات ارزی واحدهای تولیدی فعال بخش غیردولتی که فاقد درآمد ارزی مکفی بوده و تا پایان سال 1399 تسویه می‌کنند را به صورت ریالی و براساس نرخ ارز سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) در روز بازپرداخت دریافت کند. تسهیلات گیرندگانی که از ظرفیت این مصوبه استفاده و بدهی سررسید شده خود را تسویه نمایند، مشمول بخشودگی جرایم دیرکرد می‌شوند و نرخ سود سهم صندوق توسعه ملی نیز برای آنها معادل یک درصد تعیین می‌شود.

شیوه‌نامه اجرایی این مصوبه توسط هیأت عامل صندوق توسعه ملی تنظیم و پس از تأیید کمیسیون تخصصی نمایندگان اعضای هیأت امنای صندوق توسعه ملی ابلاغ خواهدشد.»

معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور ـ محمدباقر نوبخت

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف