تصویبنامه درخصوص بهره برداری از منافع میزان 3 هکتار از اراضی ملی قابل واگذاری در استان هرمزگان

تصویبنامه وزیران عضو کمیسیون لوایح درخصوص بهره برداری از منافع میزان 3 هکتار از اراضی ملی قابل واگذاری در استان هرمزگان ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 99/10/16 وزیران عضو کمیسیون لوایح درخصوص "بهره برداری از منافع میزان 3 هکتار از اراضی ملی قابل واگذاری در استان هرمزگان" طی نامه شماره 134873 مورخ 99/11/20 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

وزارت ورزش و جوانان- وزارت جهادکشاورزی

وزیران عضو کمیسیون لوایح در جلسه 16/10/1399 به پیشنهاد شماره 97507/28469 مورخ 28/8/1399 معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد تبصره (1) ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب 1380- و با رعايت تصويب‏نامه شماره 36553/ت39948هـ مورخ 11/3/1387 تصويب کردند:

1- منحصراً بهره‏برداری از منافع میزان (3) هکتار از اراضی ملی قابل واگذاری (واگذاری منافع) معروف به بلبل­آباد از پلاک ثبتی (23) فرعی از (306) اصلی، قطعه (5)، واقع در بخش (9) بشاگرد، استان هرمزگان، مطابق محدوده و مختصات جغرافیایی مشخص­شده بر روی نقشه پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، با حفظ مالکیت دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی سازمان جنگل‏ها، مراتع و آبخیزداری کشور (نماینده دولت در حفظ حقوق مالکیت عمومی بر منابع طبیعی موضوع بند (3) ماده (23) قانون حفاظت و بهره‏برداری از جنگل‏ها و مراتع) و با کسر حریم­های قانونی و رعایت قوانین، مقررات و ملاحظات زیست محیطی جهت احداث زمین ورزشی روستای بلبل­آباد و روستاهای همجوار در اختیار وزارت ورزش و جوانان قرار می‏گیرد.

2- این مجوز برای اجرا و بهره‏برداری از محدوده مطابق برنامه و طرح مصوب معتبر است.

3- سازمان جنگل­ها، مراتع و آبخیزداری کشور مسئول نظارت بر حفاظت و بهره‏برداری مطابق طرح مصوب است.

4- در طول مدت اجرای طرح و بهره‏برداری، وزارت ورزش و جوانان مسئولیت حفظ و نگهداری از محدوده طرح مصوب را با هماهنگی سازمان جنگل­ها، مراتع و آبخیزداری کشور برعهده دارد.

5- با اتمام دوره طرح مصوب، هرگونه بهره‏برداری بعدی از محدوده منوط به تصویب هیئت وزیران است.

6- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اعلام سازمان جنگل­ها، مراتع و آبخیزداری کشور مبنی بر اجرای طرح، سوابق مربوط به اجرای طرح بر روی محدوده را در پرونده ثبتی مربوط منعکس و مراتب را به اداره کل اموال دولتی و اوراق بهادار وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام و در اجرای ماده (104) مکرر آیین‏نامه قانون ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به صدور سند مالکیت ساختمان‏ها و تأسیسات احداث­شده در محدوده در اختیار مطابق طرح مصوب، به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با بهره‏برداری وزارت ورزش و جوانان با درج عبارت "هرگونه فروش، واگذاری و تغییر بهره‏بردار بعدی منوط به تصویب هیئت وزیران است" اقدام و سند مالکیت را به اداره کل اموال دولتی و اوراق بهادار وزارت امور اقتصادی و دارایی تحویل نماید.

اسحاق جهانگيري    

معاون اول رييس ­جمهور

دریافت متن کاملdownlod

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف