تصویبنامه شورای عالی اداری درخصوص ساده سازی مراحل شروع کسب و کار

تصویبنامه شورای عالی اداری درخصوص ساده سازی مراحل شروع کسب و کار ابلاغ شد.

تصویبنامه شورای عالی اداری درخصوص ساده سازی مراحل شروع کسب و کار طی نامه شماره 390825 مورخ 99/11/20 ابلاغ شد.

طرح ساده سازی مراحل شروع کسب و کارdownlod

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف