تصویبنامه درخصوص اختصاص اعتبار به منظور آمادگی جهت مبارزه با ملخ صحرایی در استانهای جنوبی کشور

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص اختصاص اعتبار به منظور آمادگی جهت مبارزه با ملخ صحرایی در استانهای جنوبی کشور ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 99/11/19 هیات وزیران درخصوص "اختصاص اعتبار به منظور آمادگی جهت مبارزه با ملخ صحرایی در استانهای جنوبی کشور" طی نامه شماره 135667 مورخ 99/11/21 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

وزارت كشور - وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت جهادکشاورزی

سازمان حفاظت محیط­ زیست- سازمان برنامه و بودجه کشور

هيئت وزيران در جلسه 19/11/1399 به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

1- مبلغ یکصد و پنجاه میلیارد (000ر000ر000ر150) ریال به ترتیب مبلغ پنجاه میلیارد (000ر000ر000ر50) ریال به صورت هزینه‌ای و مبلغ یکصد میلیارد (000ر000ر000ر100) ریال به صورت تملک دارایی‌ سرمایه‌ای از محل منابع بند (م) ماده ( 28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) – مصوب 1393-، به منظور آمادگی جهت مبارزه با ملخ صحرایی در استان‌های جنوبی کشور در اختیار سازمان حفظ نباتات کشور قرار می­گیرد تا برابر قوانین و مقررات مربوط هزینه شود.

2- سازمان حفظ نباتات کشور موظف است گزارش عملکرد این تصویب­نامه را در مقاطع زمانی سه ماهه به سازمان­های برنامه و بودجه کشور و مدیریت بحران کشور ارسال نماید.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رييس ­جمهور

دریافت متن کاملdownlod

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف