بخشنامه موضوع ابلاغ دادنامه شماره 9909970905811308 مورخ 1399/10/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال قسمت اخیر جزء 3 بند ب بخشنامه شماره 200/96/158 مورخ 1396/12/7

بخشنامه سازمان امور مالیاتی موضوع ابلاغ دادنامه شماره 9909970905811308 مورخ 1399/10/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال قسمت اخیر جزء 3 بند ب بخشنامه شماره 200/96/158 مورخ 1396/12/7 ابلاغ شد.

بخشنامه سازمان امور مالیاتی موضوع ابلاغ دادنامه شماره 9909970905811308 مورخ 1399/10/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال قسمت اخیر جزء 3 بند ب بخشنامه شماره 200/96/158 مورخ 1396/12/7 طی نامه شماره 210/99/87 مورخ 99/11/19 توسط معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف