بخشنامه موضوع ابلاغ فهرست شهرستانهای غیر برخوردار از اشتغال در سال 1399 موضوع تصویبنامه شماره 118646/ت 57915هـ مورخ 1399/10/17 هیات وزیران

بخشنامه سازمان امور مالیاتی موضوع ابلاغ فهرست شهرستانهای غیر برخوردار از اشتغال در سال 1399 موضوع تصویبنامه شماره 118646/ت 57915هـ مورخ 1399/10/17 هیات وزیران ابلاغ شد.

بخشنامه سازمان امور مالیاتی موضوع ابلاغ فهرست شهرستانهای غیر برخوردار از اشتغال در سال 1399 موضوع تصویبنامه شماره 118646/ت 57915هـ مورخ 1399/10/17 هیات وزیران طی نامه شماره 210/99/89 مورخ 99/11/25 توسط معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف