بخشنامه موضوع معافیت شرکتهای ارایه دهنده خدمات هوشمند جابجایی مسافر از مالیات بر ارزش افزوده

بخشنامه سازمان امور مالیاتی موضوع معافیت شرکتهای ارایه دهنده خدمات هوشمند جابجایی مسافر از مالیات بر ارزش افزوده هیات وزیران ابلاغ شد.

بخشنامه سازمان امور مالیاتی موضوع موضوع معافیت شرکتهای ارایه دهنده خدمات هوشمند جابجایی مسافر از مالیات بر ارزش افزوده طی نامه شماره 210/99/90 مورخ 99/11/25 توسط معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف