آیین نامه اجرایی قانون حمایت قضایی و بیمه ای از ماموران یگان حفاظت محیط زیست و جنگل بانی

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص آیین نامه اجرایی قانون حمایت قضایی و بیمه ای از ماموران یگان حفاظت محیط زیست و جنگل بانی ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 99/11/19 هیات وزیران درخصوص "آیین نامه اجرایی قانون حمایت قضایی و بیمه ای از ماموران یگان حفاظت محیط زیست و جنگل بانی" طی نامه شماره 136143 مورخ 99/11/25 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف