بخشنامه موضوع احکام مالیاتی آیین نامه اجرایی آزادسازی سهام عدالت

بخشنامه سازمان امور مالیاتی موضوع احکام مالیاتی آیین نامه اجرایی آزادسازی سهام عدالت ابلاغ شد.

بخشنامه سازمان امور مالیاتی موضوع احکام مالیاتی آیین نامه اجرایی آزادسازی سهام عدالت طی نامه 200/99/88 مورخ 99/11/19 توسط رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف