ارائه پیشنهاد اصلاح آيين نامه مديريت ايمنی حمل و نقل و سوانح رانندگی

سازمان برنامه و بودجه کشور به منظور تسریع در انجام اقدامات موثر در کاهش تلفات جاده ای، پیشنهاد اصلاح آیین نامه مدیریت ایمنی حمل و نقل و سوانح رانندگی را به هیئت دولت ارائه نموده است.

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» براساس جزء (الف) بند (1) ماده (108) قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف است اقدامات و سازوکار لازم برای کاهش تلفات حوادث رانندگی را با تاکید بر تجهیز و تقویت پلیس راهنمایی و رانندگی، ارتقای کیفیت ایمنی وسایل نقلیه، تقویت و تکمیل شبکه های امدادرسانی و فوریت های پزشکی، اصلاح نقاط حادثه خیز جاده ای، توسعه فرهنگ صحیح ترافیکی فراهم نماید، به نحوی که تلفات حوادث رانندگی نسبت به تعداد 10 هزار دستگاه خودرو تا پایان اجرای قانون برنامه ششم توسعه به 31 درصد کاهش یابد.

سازمان برنامه و بودجه کشور باتوجه به مسئولیت سازمان متبوع درخصوص تهیه و پیگیری اجرایی برنامه عملیاتی موضوع ماده قانون مذکور به استناد ماده (121) قانون برنامه ششم توسعه و با مشارکت دستگاه های ذی ربط طی 15 جلسه کارشناسی نسبت به پایش و برآورد نهایی منابع منظور شده برای کاهش تلفات جاده ای و تخصیص هدفمند منابع اقدام نمود.

بررسی فعالیت های مرتبط با کاهش تلفات جاده ای نشان داد عملکرد منابع اعتباری لحاظ شده از سال 1396 تاکنون، حدود 324 هزار میلیارد ریال در طول برنامه ششم توسعه بوده است، درحالیکه اعتبار مورد درخواست اولیه پیش نویس نقشه بهبود ایمنی راه های کشور که توسط کمیسیون ایمنی راه های کشور تهیه شده بود برای دستیابی به اهداف برنامه در یک افق زمانی پنجساله، مبلغ 240 هزار میلیارد ریال بوده است.

درحال حاضر به منظور تسریع در انجام اقدامات موثر در کاهش تلفات جاده ای به گونه ای که نقش دستگاه های ذی ربط و تخصیص اعتبارات، قابل شناسایی و نظارت باشد، مطابق تصمیم نشست 110 کمیسیون ایمنی راه های کشور، سازمان برنامه و بودجه پیش نویس اصلاح آیین نامه مدیریت ایمنی حمل و نقل و سوانح رانندگی را به هیئت دولت ارائه نموده است.

گفتنی است، این پیشنهاد مراحل بررسی خود را در کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست هیئت دولت طی می کند.

دریافت متن کاملdownlod