خلاصه مذاکرات جلسه علنی یکشنبه 26 بهمن ماه 1399 مجلس شورای اسلامی

خلاصه مذاکرات جلسه علنی یکشنبه 26 بهمن ماه 1399 مجلس شورای اسلامی منتشر شد.

خلاصه مذاکرات جلسه علنی یکشنبه 26 بهمن ماه 1399 مجلس شورای اسلامی منتشر شد.

اهم مذاکرات این جلسه به شرح زیر است:

1- ادامه رسیدگی به طرح جهش تولید و تامین مسکن

2- اعلام وصول 4 فقره طرح:

- طرح اصلاح جزء 6 بند ب تبصره 5 ماده 31 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور

- طرح ممنوعیت انتخاب یا انتصاب مقامات و مدیران دارای تابعیت مضاعف مرتبط با کشورهای خارجی

- طرح استفساریه تبصره 1 ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری

- طرح تامین نیروی انسانی آموزش و پرورش

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف