طرح ممنوعیت به کارگیری افراد خارجی در باشگاههای ورزشی دولتی

طرح ممنوعیت به کارگیری افراد خارجی در باشگاههای ورزشی دولتی در جلسه علنی مورخ 99/11/19 مجلس شورای اسلامی اعلام وصول گردید. 

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف