تصویبنامه درخصوص الحاق تبصره به ماده 19 ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1399 کل کشور

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص الحاق تبصره به ماده 19 ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1399 کل کشور ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 99/11/29 هیات وزیران درخصوص "الحاق تبصره به ماده 19 ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1399 کل کشور" طی نامه شماره 139753 مورخ 99/12/02 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف