تصویبنامه درخصوص تعیین مباشر خرید تضمینی گندم برای سال زراعی 1400-1399

تصویبنامه شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی درخصوص تعیین مباشر خرید تضمینی گندم برای سال زراعی 1400-1399 ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 99/11/20 شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی درخصوص "تعیین مباشر خرید تضمینی گندم برای سال زراعی 1400-1399" طی نامه شماره 020/28851 مورخ 99/11/27 توسط وزیر جهاد کشاورزی و رییس شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف