مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح مجموعه شهری اراک

شماره138114/300                                                                   1399/10/14

استاندار محترم و رئیس‌شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مرکزی

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 99/8/5 خود طرح مجموعه شهری اراک را مورد بررسی قرار داد و ضمن تصویب کلیات طرح مقرر نمود :

1ـ با توجه به تعامل و هم پیوندی عملکردی شهر شازند با شهر اراک، بخش مرکزی شهرستان شازند به عنوان جزئی از محدوده مجموعه شهری اراک منظور شده و نقشه محدوده نهایی بر مبنای مرز "دهستان" تدقیق شود .

2ـ مکان‌یابی شهرک صنعتی شماره 3 بر اساس مصوبه هیأت دولت و با لحاظ احکام طرح مجموعه شهری اراک درصورت تأیید و اعلام مختصات جغرافیایی آن توسط وزارت صنعت، معدن وتجارت به دبیرخانه شورای عالی (تا زمان ابلاغ طرح مجموعه شهری اراک) در اسناد طرح منعکس شود .

3ـ ضمن عنایت به صورتجلسه 98/9/6 کمیته فنی شماره 5 شورا و صورتجلسه مورخ 99/5/8 کمیته فنی منتخب:

3ـ 1ـ با ایجاد سکونتگاه جدید در ضلع شمال غربی دریاچه میقان مخالفت می‌شود .

3ـ 2ـ نقشه راهبردهای توسعه با رعایت سطح، مقیاس و موضوع راهبردها (با توجه به مباحث کمیته فنی) اصلاح  و ارائه شود .

3ـ 3ـ مستندات و نقشه‌های نشان‌گر توان اکولوژیک اراضی (نقشه تلفیقی) برای بارگذاری و پهنه‌بندی استفاده از اراضی ارائه شود .

3ـ 4ـ نقشه منطقه‌بندی کاربری اراضی پیشنهادی، با انعکاس محدوده‌های رسمی شامل محدوده و حریم شهرها و مناطق حفاظت شده و موارد فوق الذکر اصلاح و تکمیل شده در زمان ابلاغ طرح کنترل گردد؛

3ـ 5 ـ نقشه منطقه‌بندی کاربری اراضی پیشنهادی طرح مجموعه شهری اراک با نقشه پهنه‌بندی حریم طرح جامع مصوب شهرهای موجود در محدوده مجموعه شهری منطبق شود.

4ـ الزامات و ملاحظات ایمنی و پدافند غیرعامل ارائه و اعمال شود.

مراتب جهت استحضار و صدوردستورانعکاس و اقدام اعلام می‌شود. خواهشمند است دستورفرمایید در اجرای ماده 42 آیین‌نامه نحوه بررسی طرح‌های توسعه و عمران و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مدارک، نقشه‌ها و ضوابط طرح پس از اصلاح براساس نظر شورای عالی ظرف مدت دو ماه جهت ابلاغ به مراجع ذیربط در اختیار دبیرخانه شورای عالی قرار گیرد.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف