مصوبه نهایی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح جامع ناحیه قم

شماره5035/300                                                                        1399/1/27

استاندار محترم و رئیس‌شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان قم

پیرو نامه شماره 300/ 141136 مورخ  97/10/15  موضوع اعلام مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح جامع ناحیه قم به استحضارمی رساند طرح یاد شده در کمیته فنی شماره پنج شورای عالی (کمیته طرح‌های فرادست) مورد بررسی مجدد قرار گرفته و کمیته فنی بدین شرح اتخاذ تصمیم نموده است:

1 ـ سازمان پدافند غیرعامل مدارک تکمیلی و نظر خود را ظرف مدت دو هفته به دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری، اعلام نماید تا در مدارک ابلاغی طرح لحاظ شود .

2ـ مصادیق بندهای 4 و 10 صورتجلسه مورخ 97/5/24 کمیته 5، قبل از ابلاغ مدارک طرح توسط دبیرخانه شورای عالی مورد بررسی و تأیید قرار خواهد گرفت. همچنین لازم است عناوین پهنه‌ها در اسناد طرح، مطابق با شرح خدمات قرارداد همسان شماره 19 سازمان برنامه و بودجه اصلاح شود .

3ـ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ظرف مدت یک ماه فهرست و موقعیت جاذبه‌های تاریخی و فرهنگی با ارزش و آثار تاریخی موجود در طرح ناحیه به همراه حرایم آنها، همچنین مناطق نمونه گردشگری مصوب و روستاهای هدف گردشگری و کانون‌های صنایع دستی را با توجه به مقیاس طرح ناحیه و به همراه ضوابط و مقررات مربوط،کتباً به مشاور طرح و دبیرخانه شورای عالی اعلام نماید تا در اسناد طرح منعکس شود .

4ـ در ارتباط با مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست، پهنه «سایر اراضی حفاظتی» حذف و راهنمای نقشه‌های پیشنهادی بر اساس شرح خدمات تیپ 19 و براساس طبقه‌بندی سازمان حفاظت محیط زیست و رعایت تمایز رنگ‌ها اصلاح شود .

5 ـ در بخش مطالعات حمل ونقل، شبکه جابجایی و ارتباطات، پروژه‌های مصوب و در دست احداث و اولویت‌بندی اجرای پروژه‌های مصوب با هماهنگی معاونت حمل و نقل و مطابق با طرح جامع حمل ونقل در مطالعات و اسناد طرح لحاظ شود .

6 ـ در اسناد ابلاغی طرح ناحیه، آخرین تقسیمات کشوری ملاک عمل خواهد بود .

7ـ مکانیابی فرودگاه قم با توجه به مکاتبات و سوابق ارائه شده و توضیحات معاون محترم عمرانی استانداری قم مبنی بر ارائه مطالعات انجام شده در مورد فرودگاه قم، عملکرد شهر قم به عنوان شهر زیارتی و مرکزیت آموزشی و پژوهشی و نیز اهمیت فزاینده آن به لحاظ جمعیتی و اقتصادی و نیز اقدامات و پیگیری‌های انجام شده از مراجع ذیربط، مشروط بر اخذ و ارائه مجوز از سازمان هواپیمایی کشوری در اسناد طرح منعکس خواهد شد .

8 ـ اماکن و اراضی نظامی پس از تأیید نماینده محترم وزارت دفاع در کمیته فنی در نقشه‌های پیشنهادی با کاربری نظامی تثبیت شود .

9ـ وزارت نیرو موارد مورد نظر خود را بهمراه مدارک و اسناد لازم و ضوابط و مقررات مربوطه، ظرف مدت یک ماه کتباً به دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری اعلام نماید تا با رعایت مقیاس طرح ناحیه، در مدارک ابلاغی طرح لحاظ شود .

10ـ انجام مفاد سایر بندهای صورتجلسه مورخ 97/5/24 کمیته فنی 5 مورد تأیید است .

بر اساس تصمیم جلسه مورخ 97/9/26 شورای عالی، نظرکمیته فنی، به عنوان نظر نهایی شورای عالی قابل ابلاغ و ملاک عمل می‌باشد. مراتب در اجرای ماده 42 آیین‌نامه "نحوه بررسی طرح‌های توسعه و عمران..." اعلام می‌شود. خواهشمند است دستور فرمایید به نحو شایسته به کلیه مراجع ذی ربط انعکاس یابد.همچنین اسناد و مدارک طرح حداکثر ظرف مدت 2 ماه با رعایت اصلاحات زیر جهت ابلاغ به دبیرخانه شورای عالی ارسال گردد.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف