مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون اصلاحیه ضوابط و مقررات عرصه‌های سبز و باز شهر کرج

شماره65649/300                                                                          1399/6/1

استاندار محترم و رئیس‌شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان البرز

پیرو نامه شماره 48870/300 مورخ 1396/9/25 موضوع اعلام مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری پیرامون ضوابط و مقررات عرصه‌های سبز و باز شهر کرج و در اجرای بند 5 ماده 4 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده 42 آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران شهری، به پیوست یک جلد اصلاحیه ضوابط و مقررات عرصه‌های سبز و باز طرح‌های ساختاری ـ راهبردی و تفصیلی شهر کرج، که در جلسه 1396/8/8 به تصویب نهایی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران رسیده است، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

لازم به ذکر است مجلد پیوست، جایگزین ضوابط و مقررات عرصه‌های سبز و باز در طرح ساختاری ـ راهبردی و طرح تفصیلی شهر کرج خواهد شد. ضمنا لازم میداند به سه تکلیف باقی مانده از مصوبه شورای عالی به شرح ذیل تأکید نماید.

1ـ اداره کل راه و شهرسازی استان البرز موظف است نقشه باغات شهر کرج را با رویکرد "حفظ باغات" و "جلوگیری از پیشنهاد کاربری‌های شهری بر روی باغات" تحت عنوان نقشه "باغات تثبیت شده شهر کرج" مورد بازبینی قرار داده و جهت ابلاغ نهایی به دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ارسال نماید.

2ـ طرح موضعی با رویکرد حفاظت، عدم جذب جمعیت و فعالیت برای اراضی واقع در طرفین آزادراه همت (در بخش واقع شده در استان البرز) توسط اداره کل راه و شهرسازی استان البرز و با همکاری شهرداری‌های کرج و گرمدره تهیه و پس از طی مراحل استانی، جهت بررسی نهایی به شورای عالی ارایه شود.

3ـ دستورالعمل پیشنهادی شورای اسلامی شهر کرج جهت نحوه توافق با مالکینی که اراضی آنها براساس آرای کمیسیون‌های قانونی، باغ شناخته شده ولی در نقشه‌های طرح تفصیلی شهرکرج، کاربری باغ ندارند، پس از تائید کمیسیون ماده 5 استان و پس از طی مراحل استانی به دبیرخانه شورای عالی ارسال گردد.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف