تصویبنامه درخصوص اختصاص اعتبار برای بازسازی بخشهای خسارت دیده ناشی از زلزله استانهای کهگیلویه و بویراحمد و اصفهان

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص اختصاص اعتبار برای بازسازی بخشهای خسارت دیده ناشی از زلزله استانهای کهگیلویه و بویراحمد و اصفهان ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 99/12/03 هیات وزیران درخصوص "اختصاص اعتبار برای بازسازی بخشهای خسارت دیده ناشی از زلزله استانهای کهگیلویه و بویراحمد و اصفهان" طی نامه شماره 142150 مورخ 99/12/05 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف