تصویبنامه درخصوص مبالغ ریالی فوق العاده اشتغال خارج از کشور و مامورین ثابت

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص مبالغ ریالی فوق العاده اشتغال خارج از کشور و مامورین ثابت ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 99/12/03 هیات وزیران درخصوص "مبالغ ریالی فوق العاده اشتغال خارج از کشور و مامورین ثابت" طی نامه شماره 142176 مورخ 99/12/05 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف