ماده واحده تعیین الزامات اجرایی مربوط به بهبود عوامل موثر بر پیشرفت علمی کشور

مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درخصوص تعیین الزامات اجرایی مربوط به بهبود عوامل موثر بر پیشرفت علمی کشور ابلاغ شد.

مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درخصوص تعیین الزامات اجرایی مربوط به بهبود عوامل موثر بر پیشرفت علمی کشور طی نامه شماره 99/16846 /دش مورخ 99/12/09 توسط رییس جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف