تصویبنامه درخصوص تسویه مطالبات شرکتهای تابع وزارت نیرو از دولت بابت ما به التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده فروش هر کیلو وات ساعت برق

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تسویه مطالبات شرکتهای تابع وزارت نیرو از دولت بابت ما به التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده فروش هر کیلو وات ساعت برق ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 99/12/06 هیات وزیران درخصوص "تسویه مطالبات شرکتهای تابع وزارت نیرو از دولت بابت ما به التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده فروش هر کیلو وات ساعت برق" طی نامه شماره 144376 مورخ 99/12/10 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت نیرو

سازمان برنامه و بودجه کشور

هيئت وزيران در جلسه 6/12/1399 به پیشنهاد شماره 186891/57 مورخ 27/11/1399 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (د) تبصره (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور تصويب کرد:

1- مطالبات شرکت‌های تابع وزارت نیرو از دولت بابت مابه‌التفاوت قيمت تكليفي و قيمت تمام‌شده فروش هر کیلو وات ساعت برق مورد تأیید سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی در رسیدگی به صورت‌های مالی همان سال با بدهی شرکت‌‌های مذکور‌ به دولت (خزانه‌داری کل کشور) بابت طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي به بهره‌برداري رسيده بخش آب، فاضلاب و برق وزارت نيرو (حسب مورد) موضوع ماده (32) قانون برنامه و بودجه كشور – مصوب 1351- از محل رديف درآمدي (310404) و رديف هزينه‌اي (33-530000) به ‌صورت جمعي- خرجي به شرح جدول زیر تسويه می‌شود:

ردیف

عنوان شرکت دولتی

شناسه ملی

تأییدیه سازمان حسابرسی

مبلغ مورد تسویه (ريال)

1

شرکت مادر تخصصی
تولید نیروی برق حرارتی

10101144052

گزارش حسابرسی پیوست نامه شماره 284/11 مورخ 30/1/1399 شرکت توانیر و گزارش حسابرسی شماره 9916719 مورخ 7/8/1399 سازمان حسابرسی

845ر868ر673ر238ر7

2

شرکت سهامی
 سازمان آب و برق خوزستان

10420071940

000ر000ر840ر998ر3

 

2- شرکت‌های دولتی ذی‌ربط مکلفند مبالغ تسویه­شده موضوع جدول بند (1) این تصویب­نامه را (حسب مورد) در صورت‌های مالی خود اعمال کنند.

3- سرمایه شرکت‌های ‌مذکور معادل بدهی تسویه­شده ناشی از اجرای این حکم افزایش می‌یابد.

4- سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به ابلاغ اعتبار و تخصیص بابت بدهی‌های تسویه­شده حسب مورد از محل اعتبار ردیف هزينه‌اي (33-530000) جدول شماره (9) قانون بودجه سال 1399 کل کشور اقدام کند.

5- شرکت‌‌های دولتی مذکور مکلفند در راستاي ماده (8) آيين­نامه اصول، سياست­ها و ضوابط موضوع بند (7) ماده (3) قانون برنامه و بودجه كشور، موضوع مصوبه شماره 895/34 مورخ 26/8/1376 شوراي اقتصاد و اصلاحات بعدي آن، ضمن مراجعه به خزانه‌داری کل کشور و تعیین نحوه احتساب مبالغ مورد تسویه در بدهی طرح‌های خاتمه­یافته، نسبت به تعیین تکلیف باقی­مانده بدهی و انعقاد قرارداد لازم با وزارت اموراقتصادی و دارایی اقدام کنند.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رييس ­جمهور

دریافت متن کاملdownlod

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف