تصویبنامه درخصوص اختصاص اعتبار برای نوسازی و مقاوم سازی واحدهای مسکونی شهری واقع در بافت غیر رسمی و نابسامان در معرض خطر شهر بندر امام خمینی استان خوزستان

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص اختصاص اعتبار برای نوسازی و مقاوم سازی واحدهای مسکونی شهری واقع در بافت غیر رسمی و نابسامان در معرض خطر شهر بندر امام خمینی استان خوزستان ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 99/11/08 هیات وزیران درخصوص "اختصاص اعتبار برای نوسازی و مقاوم سازی واحدهای مسکونی شهری واقع در بافت غیر رسمی و نابسامان در معرض خطر شهر بندر امام خمینی استان خوزستان" طی نامه شماره 132504 مورخ 99/11/15 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

وزارت كشور وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت راه و شهرسازی

سازمان برنامه و بودجه کشور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هيئت وزيران در جلسه 8/11/1399 به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصويب کرد:

1- مبلغ هفت هزار و دویست و چهل و دو میلیارد و هشتصد میلیون (000ر000ر800ر242ر7) ریال از محل منابع بند (م) ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) – مصوب 1393 -، برای نوسازی و مقاوم‌سازی واحدهای مسکونی شهری واقع در بافت غیررسمی و نابسامان در معرض خطر شهر بندر امام خمینی استان خوزستان به شرح جدول زیر در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قرار می‌گیرد تا برابر قوانین و مقررات مربوط هزینه شود:

(ارقام به میلیون ریال)

ردیف

موضوع

میزان اعتبار

نوع اعتبار

1

کمک بلاعوض جهت احداث (4000) واحد مسکونی به ازای هر واحد تا سقف مبلغ دویست میلیون (000ر000ر200) ریال

000ر800

هزینه‌‌ای

2

کمک بلاعوض جهت تأمین لوازم معیشتی (لوازم خانگی و سرمایه‌ای) واحدهای مسکونی آسیب‌دیده به ازای هر واحد تا سقف مبلغ
یکصد و پنجاه میلیون (000ر000ر150) ریال

000ر600

3

کمک بلاعوض جهت تأمین هزینه اسکان موقت واحدهای مسکونی شهری به ازای هر واحد تا سقف مبلغ دویست میلیون (000ر000ر200) ریال

000ر800

4

هزینه‌های پشتیبانی و ارائه خدمات فنی و مدیریتی و آواربرداری

800ر542

5

تأمین و آماده‌سازی زمین جهت جابجایی واحدهای در معرض خطر شهری و تأسیسات زیربنایی

000ر500ر4

تملک دارایی‌سرمایه‌ای

 

2- مبلغ پنج هزار و دویست میلیارد (000ر000ر000ر200ر5) ریال تسهیلات بانکی ارزان قیمت (با سود و کارمزد پنج درصد در مناطق شهری) با راهبری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق بانک‌های عامل با معرفی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به صورت ضمانت زنجیره‌ای جهت نوسازی و مقاوم‌سازی  واحدهای مسکونی شهری واقع در بافت غیررسمی و نابسامان در معرض خطرشهر بندر امام خمینی استان خوزستان به شرح جدول زیر پرداخت می‌شود. بدهی و معوقات و چک برگشتی احتمالی آسیب‌دیدگان به بانک‌ها مانع از دریافت این تسهیلات نخواهد بود:

ردیف

موضوع

تعداد واحد

سقف تسهیلات

میزان تسهیلات

توضیحات

1

نوسازی اماکن مسکونی شهری

4000

1000

000ر000ر4

بازپرداخت پانزده ساله (سه سال دوره مشارکت مدنی و دوازده سال دوره مشارکت اقساطی)

2

تأمین لوازم معیشتی
(لوازم خانگی و سرمایه‌ای)

-

300

000ر200ر1

با بازپرداخت هفت ساله

 

3- سازمان برنامه و بودجه کشور پرداخت یارانه (مابه‌التفاوت سود تعیین شده سهم متقاضی تا نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار) و مانده مطالبات معوق شامل اصل و سود تسهیلات اعطایی به خسارت‌دیدگان موضوع بند (2) این تصویب‌نامه را تضمین و تعهد می‌نماید که هزینه‌های یادشده پس از اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در لوایح ل بودجه سنواتی پیش‌بینی و منظور نموده و به شبکه بانکی پرداخت نماید. این تضمین نافی مسئولیت بانک‌های عامل در وصول مطالباتشان نیست.

4- وزارت راه و شهرسازی مکلف است جهت واگذاری زمین‌های متعلق به خود به ساکنین متصرف و جابجایی و تأمین زمین مورد نیاز برای واحدهای مسکونی که امکان ساخت در محل فعلی وجود ندارد، اقدام کند.

5- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظف است گزارش عملکرد این تصویب‌نامه را در مقاطع زمانی سه ماهه به سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و مدیریت بحران کشور ارسال نماید.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رييس­ جمهور

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف