دستور اداری با موضوع حمایت و احراز اشتغال بیمه شدگان دورکار کارگاههای مشمول قانون تأمین اجتماعی

دستور اداری سازمان تامین اجتماعی با موضوع حمایت و احراز اشتغال بیمه شدگان دورکار کارگاههای مشمول قانون تأمین اجتماعی ابلاغ شد.

دستور اداری سازمان تامین اجتماعی با موضوع حمایت و احراز اشتغال بیمه شدگان دورکار کارگاههای مشمول قانون تأمین اجتماعی طی نامه شماره 1000/99/7460 مورخ 99/08/19 توسط مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف