بخشنامه موضوع تلخیص و تجمیع بخشنامه ها، دستورالعملها و دستورهای اداری مربوط به واحدهای تغذیه و رژیم درمانی

بخشنامه سازمان تامین اجتماعی با موضوع تلخیص و تجمیع بخشنامه ها، دستورالعملها و دستورهای اداری مربوط به واحدهای تغذیه و رژیم درمانی ابلاغ شد.

بخشنامه سازمان تامین اجتماعی با موضوع تلخیص و تجمیع بخشنامه ها، دستورالعملها و دستورهای اداری مربوط به واحدهای تغذیه و رژیم درمانی طی نامه شماره 1000/99/8764 مورخ 99/09/25 توسط مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف