مصوبات بیست و دومین نشست شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی

مصوبات بیست و دومین نشست شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی ابلاغ شد.

مصوبات بیست و دومین نشست شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی طی نامه شماره 80/202060 مورخ 99/12/16 توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی و دبیر شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف