مصوبه تشکیل کمیسیون توسعه فرهنگ قرآنی بین المللی

مصوبه جلسه سوم ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور درخصوص تشکیل کمیسیون توسعه فرهنگ قرآنی بین المللی ابلاغ شد.

مصوبه جلسه سوم ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور درخصوص تشکیل کمیسیون توسعه فرهنگ قرآنی بین المللی طی نامه شماره 148084 مورخ 99/12/16 توسط معاون اول رییس جمهور و رییس ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف