تصویبنامه درخصوص اختصاص اعتبار به منظور ایفای تعهدات در اختیار نهاد ریاست جمهوری

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص اختصاص اعتبار به منظور ایفای تعهدات در اختیار نهاد ریاست جمهوری ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 99/12/13 هیات وزیران درخصوص "اختصاص اعتبار به منظور ایفای تعهدات در اختیار نهاد ریاست جمهوری" طی نامه شماره 148560 مورخ 99/12/17 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف