برنامه جایگزینی شناورهای دریایی سنتی با ظرفیت کمتر از 500 تن (لنج تجاری)

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص برنامه جایگزینی شناورهای دریایی سنتی با ظرفیت کمتر از 500 تن (لنج تجاری) ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 99/12/13 هیات وزیران درخصوص "برنامه جایگزینی شناورهای دریایی سنتی با ظرفیت کمتر از 500 تن (لنج تجاری)" طی نامه شماره 148581 مورخ 99/12/17 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف