تصویبنامه درخصوص بروزرسانی بدهی شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران به برخی از بانکها

تصویبنامه هیت وزیران درخصوص بروزرسانی بدهی شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران به برخی از بانکها ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 99/12/13 هیات وزیران درخصوص "بروزرسانی بدهی شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران به برخی از بانکها" طی نامه شماره 148582 مورخ 99/12/17 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف