تصویبنامه درخصوص پرداخت فوق العاده سختی کار و کار در محیطهای غیر متعارف

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص پرداخت فوق العاده سختی کار و کار در محیطهای غیر متعارف ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 99/12/13 هیات وزیران درخصوص "پرداخت فوق العاده سختی کار و کار در محیطهای غیر متعارف" طی نامه شماره 149630 مورخ 99/12/18 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

وزارت نیرو- سازمان اداری و استخدامی کشور

هیئت وزیران در جلسه 13/12/1399 به پیشنهاد شماره 100/50/28546/99 مورخ 6/7/1399  وزارت نیرو و به استناد بند (3) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب 1386- و اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

1- فوق­العاده سختی کار و کار در محیط­های غیرمتعارف با رعایت سقف و ضوابط تعیین­شده در بند (3) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری براساس دستورالعمل مصوب وزیر نیرو به کارمندان شاغل در مشاغل دارای شرایط مقرر در بند یادشده در وزارت نیرو و شرکت­های دولتی زیرمجموعه آن قابل پرداخت است.

2- تصویب­نامه شماره 104616/ت49412هـ مورخ 10/5/1392 از تاریخ 1/1/1392 لازم­الاجرا است.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رييس­ جمهور

دریافت متن کاملdownlod

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف